باور نمی کنم

 

.

.

دوستت دارم هایت را باور نمی کنم

درست مثل امضای پای نامه هایت

می گویی خون است

اما طعم آب انار می دهد

...

/ 3 نظر / 29 بازدید
تیگلاط

عالی

با اینحال من آب انار را دوست داشتم

پریسا

خانم هیوا م بنویس. شعرهای شما را دوست دارم.