محال

 

 

امشب من

از تمام زمین یک خیابان

و از تمام آسمان یک تو می خواهم

و از تمام تو

یک دست

که تا انتهای خیابان بروم

تمام نشوی 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید