شاهد

.

.

.

یک حرف درست

یک دلیل منطقی

یک شاهد بالغ کافیست

تا باور کنم

تو کثافت نیستی

...

 

 

/ 7 نظر / 22 بازدید
افسانه

درود میدانی این هایکو مرا به یاد چه انداخت؟ یک زن در گوشه دادگاه و یک قاضی کثافت و کلی آدم عوضی دیگه و خبرنگار که مسلخ گاهی را برای یک زن عاشق فراهم کردند! زنی که مردش را هیچ وقت نخواسته بود هیچ وقت ...[گل] ما مطالبی از نیچه به روزم خوشحال میشوم بیایی.

بلانش

نیست ... نیست ... نیست ...آنکه که گفتی نیست ...

رضا

آه من كثافتم ، كثافتم ... كي خواستم خلافش راثابت كنم ؟

...با فنجانی چای

روز پاییزی میلاد تو در یادم هست...روز خاکستری سرد سفر یادت نیست...ناله ناخوش از شاخه جدا ماندن من در شب آخر پرواز خطر یادت نیست....تو که خودسوزی هر شب پره را می فهمی...باورم نیست که مرگ بال و پر یادت نیست.

نعنا

این روزا کثافت نبودن همه آدما نیاز به شاهد داره...

سعیده

وگهگاهی دو خط شعری کع گویای همه چیز است و خود ناچیز